Tags :: ต้อกระจก

4 โรคต้อ ภัยร้ายต่อดวงตา

ต้อกระจก ต้อหิน ต้อลม และต้อเนื้อ มีอาการอย่างไร ใครบ้างที่มีความเสี่ยง

6 มีนาคม 2561

ต้อกระจก

ต้อกระจกคือ สภาวะของแก้วตา หรือเลนส์ในลูกตา ไม่ใสเหมือนเดิม อาจจะขุ่นมัว มีผลทำให้มองเห็นได้ไม่ชัดเจน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเสื่อมสภาพตามวัย นอกจากนี้อาจมีสาเหตุมาจากการกระทบกระแทก การได้รับอุบัติเหตุที่บริเวณตา หรือมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆ และมีผลมาที่บริเวณตา เช่น เบาหวาน เป็นต้น

24 พฤษภาคม 2557

เบาหวานกับต้อกระจก

โรคต้อกระจก ส่วนใหญ่พบในผู้สูงอายุ และเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญของโรคเบาหวานแม้ว่าต้อกระจกไม่ใช่โรคทางพันธุกรรมโดยตรง แต่ปัจจุบันพบว่า มีปัจจัยทางพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ