Tags :: ต่อย

แมลงกัดต่อย

อุบัติเหตุอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับเด็กได้บ่อย ๆ ก็คือ ถูกแมลงมีพิษจำพวกผึ้งต่อย แตน แมลงภู่ และหมาร่า กัดต่อย แมลงพวกนี้จะมีเหล็กไน เมื่อต่อยเข้าผิวหนังมันจะปล่อยน้ำพิษออกมาทำให้เกิดอาการต่าง ๆ โดยทั่วไปหลังถูกแมลงกัดต่อย ภายใน 10 - 15 นาที

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ