Tags :: ตับอักเสบบี

ตับอักเสบบี

ตับอักเสบบีเป็นโรคเกิดจากไวรัสตับเอักเสบชนิด บี ซึ่งพบได้มากในภูมิภาคนี้ ไวรัสจะเข้าทำลายตับ ซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย

24 พฤษภาคม 2557

ไวรัสตับอักเสบบี

ไวรัสตับอักเสบบี โรค ตับอักเสบ คือโรคที่เซลล์ตับถูกทำลายด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย สารพิษ ยาบางชนิด และสุรา

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ