Tags :: ตับอักเสบบี

ตับอักเสบบี

ตับอักเสบบีเป็นโรคเกิดจากไวรัสตับเอักเสบชนิด บี ซึ่งพบได้มากในภูมิภาคนี้ ไวรัสจะเข้าทำลายตับ ซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ