Tags :: ตับ

เนื้องอกที่ตับ

มี หลายชนิด ทั้งที่ทำให้เป็นมะเร็งตับ (liver cancer) ซึ่งมีการเสียชีวิตสูง และชนิดเนื้องอกธรรมดาที่ไม่มีอันตรายถึงขั้นมะเร็ง อาจจะเป็นแค่ซีสต์ธรรมดา (cyst) ที่ไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใด หรือเป็นเนื้องอกชนิดฮีแมงจิโอมา

24 พฤษภาคม 2557

การดูแลตัวเมื่อเป็นโรคตับ

ตับเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่สำคัญต่างๆ เช่น สร้างพลังงาน หรือสร้างสารที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย เช่น น้ำดี วิตามิน สารที่ช่วยให้เลือดแข็งตัว ขจัดสารพิษ จำพวกสารเคมี ยา หรือฮอร์โมน

21 พฤษภาคม 2557

แนวทางการรักษามะเร็งตับ

เแนวทางการรักษามะเร็งตับ ตับ เป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย ทำหน้าที่ในการจัดการกับสารอาหารที่ดูดซึมเข้าจากลำไส้ สร้างสารต่างๆ เช่น สารประกอบที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน การแข็งตัวของเลือด และทำลายสารพิษที่รับประทานเข้าไป

27 กุมภาพันธ์ 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ