Tags :: ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

ทำไมต้องตรวจสุขภาพ ก่อนแต่งงาน

การมีครอบครัวที่สมบูรณ์ในความหมายของคนทั่วไป อาจหมายถึง การมีพร้อมทางด้านฐานะความเป็นอยู่ เศรษฐกิจและสังคมเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วครอบครัวที่สมบูรณ์หมายถึงการมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นส่วนสำคัญ

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ