Tags :: ฉี่หนู

โรคฉี่หนู หรือโรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis)

มักพบการระบาดในช่วงหน้าฝน หรือช่วงที่มีน้ำท่วมขัง สัตว์ที่แพร่เชื้อโรคนี้ ได้แก่ พวกสัตว์ฟันแทะ เช่น หนู โดยที่ตัวมันไม่เป็นโรค

11 ตุลาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ