Tags :: จอตา

วุ้นตาเสื่อม รู้ตัวช้าเสี่ยงตาบอดอย่างถาวร

เคยสังเกตไหม ทำไมจึงมองเห็นเงาดำคล้ายหยากไย่หรือยุงบินไปมา แต่พอพยายามจ้องมองแล้วมันกลับลอยหายไปอย่างรวดเร็ว มักมองเห็นชัดเจนขึ้นเวลามองไปบนท้องฟ้าหรือพื้นผนังสีขาว หรือบางครั้งเห็นแสงไฟวาบขึ้นมาในตาทั้งๆที่อยู่ในที่มืด หลายคนคงเคยมีประสบการณ์นี้

26 สิงหาคม 2562

อันตรายของแสงแดดต่อดวงตา

แสงแดดสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อส่วนต่างๆของดวงตา เช่น เปลือกตา เยื่อบุตา กระจกตา เลนส์ตา จอตา เพื่อปกป้องดวงตาให้ปลอดภัยจากอันตรายภายนอกรวมทั้งแสงแดด ดวงตาจึงถูกสร้างให้ถูกห่อหุ้มด้วยกระดูกเบ้าตา มีเปลือกตา ขนคิ้วและขนตาเป็นเกราะป้องกัน

23 กันยายน 2558
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ