Tags :: ความผิดปกติ

ความผิดปกติของการนอน…อันตรายที่คาดไม่ถึง…ท่านเคยมีอาการเช่นนี้ไหม? (ตอนที่ 1)

มี 6 อาการ หากท่านมีอาการเหล่านี้แสดงว่า ท่านน่าจะมีปัญหาความผิดปกติของการนอน ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพการนอนของท่านไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้การพักผ่อนของท่านไม่เพียงพอ

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ