Tags :: ความจำเสื่อม

สุรา...ผลร้ายต่อร่างกาย

ในปัจจุบันปัญหาที่ร้ายแรง และแผ่ขยายไปทั่วในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วยก็คือ ผลของการดื่มเหล้าหรือการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ไม่ว่าจะเป็นวิสกี้ บรั่นดี เบียร์หรือไวน์ก็ตาม

8 เมษายน 2563

โรคสมองเสื่อม ป้องกันได้

โรคสมองเสื่อม สาเหตุหลักมาจาก อาการซึมเศร้า ผลข้างเคียงในการใช้ยา ดื่มแอลกอฮอล์เยอะ ไทรอยด์ต่ำ วิตามินบี12ต่ำ ติดเชื่อในสมอง สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้ด้วยตัวคุณเอง ด้วยการทำกิจกรรมทางปัญญา ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทานอาหารเพื่อสุขภาพ

11 กันยายน 2560
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ