Tags :: ควบคุมระดับน้ำตาล

กินอย่างไรเมื่อเป็นเบาหวาน

ผู้ที่เป็นเบาหวานสามารถรับประทานอาหารได้เหมือนคนปกติทั่วไป เพียงแต่เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกชนิดอาหารที่มีคุณภาพ และควบคุมปริมาณอาหารที่รับประทานให้เหมาะสมมากขึ้นสักหน่อย เพื่อที่จะไม่ให้ได้รับน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายมากจนเกิน

16 มิถุนายน 2560
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ