Tags :: ควบคุมน้ำตาล

มารู้จัก ฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี กันเถอะ

การตรวจหา เอ วัน ซี เป็นตัวช่วยในการประเมินความสามารถในการควบคุมเบาหวานในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ชัดเจน เพราะบอกถึงผลการควบคุมระดับน้ำตาลในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ไม่ใช่เพียงแค่วันสองวันก่อนการตรวจ

9 ตุลาคม 2558
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ