Tags :: คลายเศร้า

ออกกำลังกายคลายเศร้าบรรเทาเครียด

คนที่มีอาการซึมเศร้าเมื่อไปพบแพทย์ นอกเหนือจากการได้รับยาคลายเศร้าแล้ว ยังมักจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอร่วมด้วย

16 ธันวาคม 2562
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ