Tags :: ข้อเข่าเทียม

Computer Asist Surgery TKR

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผ่าตัดในการเปลี่ยนข้อเข่าเทียม สามารถช่วยให้ศัลยแพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม โดยที่มีขนาดแผลผ่าตัดเล็กลงแต่มีความแม่นยำมากขึ้น

24 พฤษภาคม 2557

ข้อเข่าเทียมคืออะไร

มีหลาย หลายเมือง ในต่างประเทศครับ ถ้าเรานั่งรถประจำทางเข้าไปจะแปลกใจที่พบว่าผู้คนที่โดยสารเข้าออกเมืองเหล่านี้ จะเป็นคนสูงอายุทั้งหมดเมืองเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเมืองชายหาดที่คนที่เกษียณอยู่ตัวคนเดียวมาซื้อไว้อยู่ตอนช่วงบั้นปลายของชีวิตเพื่อพักผ่อน

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ