Tags :: ข้อเข่าเทียม

ข้อเข่าเทียมคืออะไร

มีหลาย หลายเมือง ในต่างประเทศครับ ถ้าเรานั่งรถประจำทางเข้าไปจะแปลกใจที่พบว่าผู้คนที่โดยสารเข้าออกเมืองเหล่านี้ จะเป็นคนสูงอายุทั้งหมดเมืองเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเมืองชายหาดที่คนที่เกษียณอยู่ตัวคนเดียวมาซื้อไว้อยู่ตอนช่วงบั้นปลายของชีวิตเพื่อพักผ่อน

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ