Tags :: ข้อเข่า

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับข้อเข่า (ตอนที่ 1)

ข้อเข่าควรงอได้อย่างน้อย 70 องศาจึงจะทำให้ท่าเดินเป็นปกติ ใน ช่วงที่ลงน้ำหนักบนขาข้างเดียว พบว่าแรงเค้นที่เกิดขึ้นในข้อเข่ามากเท่ากับ 5 เท่าของน้ำหนักตัว ซึ่งนับได้ว่าสูงมากกว่าแรงเค้นที่ข้ออื่นๆ มากมาย

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ