Tags :: ข้อศอก

ปวดข้อศอก

ปวดข้อศอก จากที่ยึดเกาะของเอ็นกล้ามเนื้อที่กระดูกข้อศอกด้านนอกอักเสบ (Tennis elbow) เป็นสาเหตุของอาการปวดข้อศอกที่พบได้บ่อย

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ