Tags :: การอุดฟัน

การอุดฟัน

คนส่วนใหญ่มักมีฟันที่ต้องอุด การอุดฟันคือการบูรณะฟันส่วนที่เสียหายบางส่วน ได้แก่ ฟันผุ ฟันหัก ด้วยการใช้วัสดุอุดฟันเพื่อป้องกันการผุที่จะเกิดขึ้นต่อไป ในกรณีฟันผุทันตแพทย์จะกำจัดรอยผุออกก่อนอุด วัสดุที่ใช้อุดเป็นอมัลกัม

9 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ