Tags :: การล้างจมูก

การล้างจมูก

นผู้ป่วยบางรายที่มีอาการของโรคภูมิแพ้ หรือไซนัสอักเสบ แพทย์อาจแนะนำให้ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ…

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ