Tags :: การร้อง 3 เดือน

การร้อง 3 เดือน

การร้อง 3 เดือน หรือร้องร้อยวัน เป็นปัญหาที่พบได้ในช่วงทารกแรกเกิดจนถึง 6 สัปดาห์แรก ลักษณะการร้องแบบนี้ มักมีลักษณะเฉพาะคือ เด็กมีอาการปกติดีทุกอย่าง แต่แล้วอยู่ดีๆ เด็กก็ร้องกรีดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ

6 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ