Tags :: การรักษาผู้ติดเฮโรอีน

การรักษาผู้ติดเฮโรอีน

การระบาดของเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทต่างๆ เกิดขึ้นค่อนข้างกว้างขวางในปัจจุบันนี้ ส่งผลให้มีผู้เสพติดเฮโรอีนเป็นจำนวนมากขึ้น ทำให้เป็นปัญหาของสังคมอย่างใหญ่หลวงที่ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไข

9 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ