Tags :: การป้องกันโศกนาฏกรรมในสนามกีฬา

การป้องกันโศกนาฏกรรมในสนามกีฬา

สัปดาห์นี้ผมขอนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะ เรื่องฟุตบอล ในด้านความปลอดภัยของทุกๆ คนที่อยู่ในสนามกีฬาที่มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่และคนดูตั้งแต่ 2-3 หมื่นคนจนถึงหลักแสนคน

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ