Tags :: การป้องกัน

การป้องกันอาการปวดหู เมื่อโดยสารด้วยเครื่องบิน

อาการปวดหูขณะเครื่องบินขึ้นหรือลง เป็น อาการที่พบได้ค่อนข้างบ่อย ในคนที่มีอาการน้อยอาจมีแค่หูอื้อเล็กน้อย ชั่วครู่ก็หายไป ในรายที่เป็นมากจะมีอาการปวดหู และหูอื้ออยู่นาน ทำให้ต้องมาพบแพทย์

8 มีนาคม 2557

โรคเหงือก

คำว่าโรคเหงือกที่เรียกกันโดยทั่วไปนั้น เป็นคำที่มีความหมายกว้าง ใช้เรียกโรคหรือพยาธิสภาพใดๆ ที่เกิดขึ้นกับอวัยวะที่อยู่โดยรอบฟันหรือที่เรียกว่าอวัยวะปริทันต์

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ