Tags :: การบาดเจ็บในนักกีฬาฟุตบอล

การบาดเจ็บในนักกีฬาฟุตบอล

บทความวันนี้ผมมีข้อมูลการบาดจ็บของนักฟุตบอลชายในวัยต่างๆ กัน และในระดับฝีเท้าต่างๆ กัน ที่ได้รวบรวมไว้ในหนังสือวิชาการด้านเวชศาสตร์ฟุตบอลของฟีฟ่าเอาไว้โดยเปรียบเทียบชั่วโมงการฝึกซ้อมและการแข่งขันไว้ด้วย

28 กุมภาพันธ์ 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ