Tags :: การบาดเจ็บ

หนีให้ไกลบาดเจ็บจากฟิตเนส

หลักการเล่นฟิตเนสที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ นั่นคือ คุณต้องมีเวลาพักบ้าง เพื่อให้กล้ามเนื้อเกิดการฟื้นฟูตัวเองอย่างวันแรกถ้าเล่นหนัก วันที่ต่อมาอาจจะต้องเล่นเพลาๆลงบ้าง

23 สิงหาคม 2559

อาการบาดเจ็บจากการเล่นกอล์ฟ

กีฬากอล์ฟนั้น ก็อาจสามารถทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้เหมือนกีฬาประเภทอื่นเช่นกัน

11 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ