Tags :: การนอนกรน

การรักษาการนอนกรน

การรักษาขึ้นกับชนิดของการนอนกรนและระดับความรุนแรง โดยถ้ามีการหยุดหายใจร่วมด้วยไม่ควรปล่อยไว้โดยไม่รักษา

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ