Tags :: การทำแท้ง

การทำแท้ง

การทำแท้งคือการทำให้เกิดการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ ขณะที่ทารกยังไม่สามารถดำรงชีพภายนอกมดลูกได้ด้วยตัวเอง มีทั้งถูกกฏหมายและผิดกฏหมาย ในประเทศไทยการทำแท้งถือเป็นสิ่งผิดกฏหมาย ยกเว้นจะทำได้ก็ต่อเมื่อ การตั้งครรภ์นั้นจะก่ออันตรายต่อแม่ หรือลูกมีความพิการเท่านั้น การทำแท้งตามคลีนิคหมอเถื่อนอันตรายเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมักจะใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ไม่เหมาะสม เพราะไม่สะอาด

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ