Tags :: การทำความสะอาดหู

ความจำเป็นในการทำความสะอาดหู

โดยปกติผิวหนังในช่องหู รวมทั้งผิวชั้นนอกของแก้วหู จะมีการผลัดเปลี่ยนเคลื่อนตัวออกมาที่ปากทางรูหูได้เอง ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นต้องทำความสะอาดหูด้วยวิธีใด ๆ ทั้งสิ้นยกเว้นคนไข้ที่มีความผิดปกติของรูหูหรือเคยผ่าตัดหูมาก่อนควรได้รับการตรวจและทำความสะอาด

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ