Tags :: การตั้งครรภ์

การเลือกวิธีคุมกำเนิด

หลักการคุมกำเนิดคือการป้องกันไม่ให้อสุจิของฝ่ายชายปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ของฝ่ายหญิง หรือหากปฏิสนธิก็เป็นการป้องกันไม่ให้ตัวอ่อนนั้นฝังตัวที่มดลูก ซึ่งมีวิธีการต่างๆ หลายวิธี การคุมกำเนิดในปัจจุบันมีมากมายหลายวิธีให้เลือกตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

19 กุมภาพันธ์ 2560

ZIKA FEVER สถานการณ์ไข้ซิกาในประเทศไทย รู้เพื่อป้องกัน

ไวรัสซิกา เป็นไวรัสจำพวกเดียวกับไวรัสไข้เลือดออก ไข้เหลือง และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี ติดต่อโดยการถูกยุงลายกัด เป็นอีกหนึ่งโรคที่สำคัญต่อหญิงตั้งครรภ์อาจมีผลกระทบกับเด็กในครรภ์ ทำให้ทารกมีศีรษะเล็ก และสมองฝ่อได้

7 กันยายน 2559

ไวรัสซิก้า (Zika virus)

ไวรัสซิก้านั้นเป็นไวรัสซึ่งอยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus) จำพวกเดียวกับไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี ซิก้าไวรัสสามารถติดต่อได้จากยุงกัด

7 กันยายน 2559

อาหารที่เหมาะสม สำหรับการตั้งครรภ์

ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเราถือว่าคนท้องคนตั้งครรภ์ไม่ใช่คนป่วย ดังนั้นอาหารแสลงสำหรับหญิงตั้งครรภ์จึงไม่มี มีเพียงแต่ว่าอาหารบางอย่างต้องจำกัดลงบ้าง การรับประทานอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมจะส่งผลถึงความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์

9 มิถุนายน 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ