Tags :: การดูแลสุขภาพ

กินอย่างไรเมื่อเป็นเบาหวาน

ผู้ที่เป็นเบาหวานสามารถรับประทานอาหารได้เหมือนคนปกติทั่วไป เพียงแต่เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกชนิดอาหารที่มีคุณภาพ และควบคุมปริมาณอาหารที่รับประทานให้เหมาะสมมากขึ้นสักหน่อย เพื่อที่จะไม่ให้ได้รับน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายมากจนเกิน

16 มิถุนายน 2560

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายในผู้สูงอายุจะพบได้เร็วช้าแล้วแต่การดูแลสุขภาพของแต่ละบุคคล ลักษณะต่างๆ ที่พบได้บ่อย

24 พฤษภาคม 2557

การดูแลสุขภาพช่วงบอลโลก

การดูแลสุขภาพช่วงบอลโลก ตอนนี้อยู่ในช่วงเทศกาลงานฟุตบอลโลก ถึงแม้จะจัดสี่ปีครั้ง แต่ละครั้งที่จัดก็ยิ่งใหญ่ตระการตา ในปีนี้งานฟุตบอลโลกจัดที่ประเทศแอฟริกาใต้

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ