Tags :: การดูแลสะดือเด็กแรกเกิด

การดูแลสะดือเด็กแรกเกิด

ปัญหาที่พบบ่อยในการดูแลเด็กแรกเกิด คือ การดูแลสะดือที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากคุณแม่หลายท่านไม่กล้าเช็ดสะดือเด็ก ไม่กล้าให้สะดือถูกน้ำ หรือซื้อยาผงต่าง ๆ โรยสะดือเด็ก

12 สิงหาคม 2561
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ