Tags :: การดูแลรักษาบาดแผล

คำแนะนำสำหรับการดูแลรักษาบาดแผล

ควรล้างด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือปราศจากเชื้อเท่านั้น ในกรณีที่มีเลือดออกมากใช้ผ้าก๊อซสะอาดกดห้ามเลือด ไม่ควรใช้นิ้วมือกดโดยตรงเพราะอาจทำให้แผลติดเชื้อมากขึ้นจากนิ้วมือที่ปนเปื้อนของเรา

19 พฤศจิกายน 2562
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ