Tags :: การดูแล

โรคอ้วน : การดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ

เมื่อท่านพยายามลดน้ำหนักด้วยตนเองมาแล้วไม่ได้ผล แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเรื่องการลดน้ำหนักก็จะมามีบทบาทในการช่วยเหลือท่าน

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ