Tags :: การก้าวขึ้นลงบนที่วางเท้าเตี้ยๆ

การก้าวขึ้นลงบนที่วางเท้าเตี้ยๆ

การออกกำลังกายด้วยการก้าวเท้าขึ้นลงบนที่วางเท้าเตี้ยๆ นี้ถือได้ว่า เป็นการฝึกความแข็งแรงอดทนทั่วไปของระบบการหายใจและไหลเวียนเลือด

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ