Tags :: การกำจัดเชื้อราในบ้าน

โอโซนกับการกำจัดเชื้อราในบ้านหลังน้ำลด

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ได้รับคำถามจากหลายครอบครัวเกี่ยวกับการใช้เครื่องฟอกอากาศที่ผลิตโอโซนเพื่อกำจัดเชื้อราภายในบ้านหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วม ศู

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ