Tags :: กายบริหารส่วนขาสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

กายบริหารส่วนขาสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวาน จำเป็นต้องมีการปรับปรุงข้อบกพร่องของระบบหมุนเวียนเลือดของขาและเท้า โดยการออกกำลังกายเป็นประจำและการอดบุหรี่ ซึ่งจะช่วยป้องกันอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ