Tags :: กัญชา

กัญชา

กัญชา (cannabis)เป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้า ขึ้นได้ง่ายในเขตร้อน พบหลักฐานว่ามีการปลูกกัญชากันมานานกว่า 10,000 ปี

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ