Tags :: กล้ามเนื้อหลัง

ปวดหลัง เป็นๆ หายๆ

ปวดหลัง เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดของอาการปวดหลัง พบได้ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวเป็นต้นไป เป็นภาวะที่ไม่มีอันตรายร้ายแรง และมักจะหายได้เอง แต่อาจเป็นๆ หายๆ เรื้อรังได้

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ