Tags :: กระเพาะอาหาร

5 โรคที่จ้องรุมเร้าวัยทำงาน

ช่วงอายุ 30-45 มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง เนื่องจากต้องเผชิญกับปัจจัยแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเครียดแรงกดดันจากความรับผิดชอบที่มากขึ้นส่งผลให้ร่างกายเสื่อมถอยและมีแนวโน้มต่อการถูกคุกคามด้วยโรคต่างๆ

1 มกราคม 2513
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ