Tags :: กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

กระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นการติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะจากเชื้อโรค เชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของกระเพาะปัสสาวะอักเสบมักจะเป็นเชื้อโรคที่อาศัยอยู่บริเวณปลายของท่อปัสสาวะ และจะเป็นที่ใกล้กับทางเดินอุจจาระด้วย

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ