Tags :: กระดูกสันหลัง

หมอนรองกระดูกสันหลัง

กระดูกสันหลังเป็นกระดูกที่เป็นแกนกลางหรือโครงสร้างของร่างกาย กระดูกสันหลังจะเรียงกันเป็นปล้องๆ จากกระโหลกศีรษะจนถึงเชิงกราน กระดูกสันหลังส่วนคอมี 7 ชิ้น ส่วนหน้าอกที่มีกระดูกซี่โครงมาบรรจบ มี 12 ชิ้น และส่วนบั้นเอวมี 5 ชิ้น

24 พฤษภาคม 2557

ชีววิทยาของหมอนรองกระดูกสันหลัง

หมอนรองกระดูกเป็นส่วนเชื่อมต่อที่สำคัญ ทางด้านหน้าของกระดูกสันหลัง ด้วยลักษะการเรียงตัวของกระดูกสันหลังที่มีความโค้งและเป็นส่วนที่อยู่เยื้องไปด้านหลังของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายทำให้ในภาวะปกติ จะมีแรงกระทำต่อกระดูกสันหลังในลักษณะ ก้มกดลงด้านหน้า

24 พฤษภาคม 2557

การผ่าตัดในผู้ป่วยอุบัติเหตุทางกระดูกสันหลัง

ผู้ป่วยกระดูกสันหลังที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกระดูกสันหลังส่วนคอ (Cervical) กระดูกสันหลังส่วนเอว (Lumbar) หรือกระดูกสันหลังส่วนหน้าอก (Thoracic) ก็ตามจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาจากศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังอย่างรวดเร็ว

7 มีนาคม 2557

การฉีดยาแก้อักเสบที่รากประสาทกระดูกสันหลัง

การฉีดยาชนิดนี้ ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาแบบไม่ผ่าตัด การฉีดยาจะทำโดย 2 วัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อลดการอักเสบโดยตรงที่เส้นประสาท 2.เพื่อเป็นการ ระบุตำแหน่ง และช่วยยืนยันของปัญหาของอาการปวด

7 มีนาคม 2557

ความปลอดภัยสูงสุดภายในห้องผ่าตัดกระดูกสันหลัง

การผ่าตัดกระดูกสันหลังเป็นการผ่าตัดที่มีความละเอียดอ่อนสูง จะสังเกตเห็นว่าผู้ป่วยหลายรายที่ทำการผ่าตัดแล้วอาการปวดไม่ดีขึ้นหรืออาการปวดจำเป็นที่จะต้องรักษาโดยการผ่าตัดกระดูกสันหลังซ้ำ

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ