แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง

ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมานี้ท่านมีอาการ พฤติกรรมหรือความรู้สึก ต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
โปรดเลือกข้อมูลลงในช่องแสดงระดับอาการที่เกิดขึ้นกับตัวท่าน ตามความเป็นจริงมากที่สุด
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลโรงพยาบาลเปาโล
อายุ
เพศ
ระดับการศึกษา
1. นอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ
2. รู้สึกหงุดหงิด รำคาญใจ
3. ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะประสาทตึงเครียด
4. มีความวุ่นวายใจ
5. ไม่อยากพบปะผู้คน
6. ปวดหัวข้างเดียว หรือปวดบริเวณขมับทั้ง 2 ข้าง
7. รู้สึกไม่มีความสุข และเศร้าหมอง
8. รู้สึกหมดหวังในชีวิต
9. รู้สึกว่าชีวิตตนเองไม่มีคุณค่า
10. กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา
11. รู้สึกตนเองไม่มีสมาธิ
12. รู้สึกเพลียไม่มีแรงจะทำอะไร
13. รู้สึกเหนื่อยไม่อยากทำอะไร
14. มีอาการหัวใจเต้นแรง
15. เสียงสี่น ปากสั่น หรือมือสั่นเวลาไม่พอใจ
16. รู้สึกกลัวผิดพลาดในการทำสิ่งต่างๆ
17. ปวด หรือเกร็งกล้ามเนื้อ บริเวณท้ายทอย หลัง หรือไหล่
18. ตื่นเต้นง่าย กับเหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคย
19. มึนงง หรือเวียนศรีษะ
20. ความสุขทางเพศลดลง