แบบประเมินความเสี่ยงโรคทางนรีเวชและมะเร็งสตรี

กรุณาให้คะแนนประเมินจากรายการที่ให้มาและรวมคะแนนเพื่อทำการแปลผลต่อไป
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลโรงพยาบาลเปาโล
ไม่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
มีประวัติเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ทานยาคุมกำเนิดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
มีบุตรยาก / แท้งบุตรง่าย
ตกขาวมีลักษณะผิดปกติ / ประจำเดือนมาไม่ปกติ
มีเลือดออกในระหว่าง/หลังจากมีเพศสัมพันธ์
มีเลือดออกหลังวัยหมดประจำเดือน
ปวดเกร็งท้องน้อย มักเป็นลักษณะปวดถ่วง ๆ หนัก ๆ ตื้อ ๆ