Annoucement

Subject อบรม Protocol Writing
Detail

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรที่สนใจ  เข้าร่วม
อบรม Protocol Writing
เรียนรู้เบื้องต้นสำหรับการเขียนโครงการวิจัยอย่างไร? ให้ผ่าน

บรรยายโดย  นพ.ประวิช  ตัญญสิทธิสุนทร    Research & Dev. Director
วัตถุประสงค์
• ลักษณะโครงการวิจัยที่ดี  ผ่าน IRB ได้ง่าย
• โครงการแบบไหน? ที่เข้าใจง่าย ครบถ้วน
• เทคนิคเขียนยังไงให้ได้ทุน
วันพฤหัส ที่  18  มิถุนายน 2558   เวลา    8.30  - 17.00 น.   (เปิดลงทะเบียน 8.00น.)     ณ ห้องประชุม 7R-2  ชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Code Enroll  :   01H632#1
ติดต่อสอบถาม  :  bhrc@bdms.co.th    โทร. 02-310-3050

File