ผลสำรวจเหตุผลในการรับหรือไม่รับวัคซีน COVID-19 ของพนักงานส่วนหนึ่งในเครือ BDMS