Articles

แบบประเมินภาวะซึมเศร้า

By noppol
1

แบบประเมิน แบบประเมินภาวะซึมเศร้า

ในช่วง 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา ท่านมีอาการดังต่อไปนี้ บ่อยแค่ไหน

แหล่งข้อมูล: Pfizer Inc.

อายุ
เพศ
ระดับการศึกษา
1. เบื่อ ทำอะไรๆ ก็ไม่เพลิดเพลิน
2. ไม่สบายใจ ซึมเศร้า หรือท้อแท้
3. หลับยาก หรือหลับๆ ตื่นๆ หรือหลับมากไป
4. เหนื่อยง่าย หรือไม่ค่อยมีแรง
5. เบื่ออาหาร หรือกินมากเกิน
6. รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง - คิดว่าตัวเองล้มเหลว หรือเป็นคนที่ทำให้ตัวเองหรือครอบครัวผิดหวัง
7. สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ
8. พูดหรือทำอะไรช้าจนคนอื่นมองเห็น หรือกระสับกระส่ายจนท่านอยู่นิ่งไม่เหมือนเคย
9. คิดทำร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตายๆ ไปเสียคงจะดี