Articles

แบบประเมินความเสี่ยงอัมพฤกษ์-อัมพาต

By noppol
3
กรุณาให้คะแนนประเมินจากรายการที่ให้มา เพื่อการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อภาวะอัมพฤกษ์-อัมพาต
ขอขอบคุณแบบประเมินจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
มีอายุ 35 ปีขึ้นไป
สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอออล์
เครียด พักผ่อนไม่เพียงพอ ขาดการออกกำลังกาย
บุคคลในครอบครัวเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต
คุณมีประวัติเป็นโรคเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง / ไขมันในเลือดสูง / โรคหัวใจ
นอนกรน
มีอาการเวียนศีรษะ หรือหมดสติ
มีอาการอ่อนแรงครึ่งซีก แขน ขา อ่อนแรง
มีอาการปวดหัวรุนแรงเฉียบพลัน
มีอาการพูดไม่ชัด หรือลิ้นแข็ง
มีอาการตามัว หรือเห็นภาพซ้อน