โพสต์ 8 ต.ค. 58 ปรับปรุง 11 ก.ย. 60 16,256 Views

โรคสมองเสื่อม ป้องกันได้

โรคสมองเสื่อม สาเหตุหลักมาจาก อาการซึมเศร้า ผลข้างเคียงในการใช้ยา ดื่มแอลกอฮอล์เยอะ ไทรอยด์ต่ำ วิตามินบี12ต่ำ ติดเชื่อในสมอง สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้ด้วยตัวคุณเอง ด้วยการทำกิจกรรมทางปัญญา ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทานอาหารเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลสุขภาพด้านภาวะสมองเสื่อม ศึกษาได้ที่นี่

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทำไมผู้สูงอายุถึงนอนพักผ่อนไม่เพียงพอ

25 มกราคม 2560 12.720

เมื่อย่างเข้าสู่วัยสูงอายุ นาฟิกาชีวภาพที่สัมพันธ์กับการนอนหลับเริ่มลดประสิทธิภาพลง ทำให้อ่อนล้า และก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ จากการพักผ่อนไม่เพียงพอ

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

20 ตุลาคม 2558 15.089

เกิดจากหลอดเลือดแดงไปเลี้ยงกล้อมเนื้อหัวใจแข็งตัวหรือมีไขมันเกาะที่ผนังของหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดตีบแคบลงจนอุดตัน เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจตายได้

5 โรคที่จ้องรุมเร้าวัยทำงาน

29 เมษายน 2560 15.412

ช่วงอายุ 30-45 มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง เนื่องจากต้องเผชิญกับปัจจัยแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเครียดแรงกดดันจากความรับผิดชอบที่มากขึ้นส่งผลให้ร่างกายเสื่อมถอยและมีแนวโน้มต่อการถูกคุกคามด้วยโรคต่างๆ