โพสต์ 27 ก.ค. 58 ปรับปรุง 31 ส.ค. 58 3,627 Views

iPain อาการเจ็บจนชินจากท่าทางการทำงาน

คือ อาการปวด คอ ไหล่ และแขน จากท่าทางที่ไม่เหมาะสมในการใช้ เทคโนโลยีต่างๆ อาทิ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์  คุณอาจคาดไม่ถึงว่าท่าทางเหล่านี้จะเป็นตัวการ ทำให้เกิด iPain

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ สรุปที่มาของอาการ iPain ดังนี้

ประเมินท่านั่ง
ท่าโน้มศีรษะไปด้านหน้าและกดคอลง ห่อไหล่  เกร็งข้อมือแข็งอาการ ขณะนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ เป็นเวลานาน ทำให้เกิดกล้ามเนื้ออักเสบ หมอนรองกระดูกยื่นทับเส้นประสาท และเส้นประสาทอักเสบได้
การใช้แป้นพิมพ์ที่ผิดท่า ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบและความผิดปกติของมือและแขน
 
 
 
การใช้โทรศัพท์
การโน้มศีรษะไปด้านหน้า ทุกทุกหนึ่งนิ้วจะเพิ่มแรงกดทับบนกระดูกสันหลังของคุณประมาณสองเท่า นั่นคือถ้าหากคุณก้มหน้าใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน กระดูกคอของคุณจะรับน้ำหนักมากถึง 9 หรือ 13 กก.
• ‘neck text’  คือท่าที่คุณก้มส่งข้อความ การเอาข้อศอกแนบลำตัว พร้อมกับก้มศีรษะจะเพิ่มโอกาสการเกิดภาวะเสื่อมของกระดูกคอ อาการปวดกล้ามเนื้อหลัง การบาดเจ็บของหมอนรองกระดูก และปวดศีรษะ3
การก้มกดส่งข้อความ  ต้องใช้กล้ามเนื้อทั้งหมดตั้งแต่ใต้ข้อศอกลงมาจนถึงนิ้วมือร่วมกันซึ่งอาจทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อ  หรือเป็นตะคริวบริเวณนิ้วมือ ข้อมือ และแขน
 
 
วิธีการต่อสู้ iPain
 
ยักไหล่
การหดเกร็งกล้ามเนื้อของไหล่และลำคอด้วยการยักไหล่ขึ้นไปสู่หูของคุณจนกว่าคุณจะรู้สึกตึงเล็กน้อย และค้างไว้ประมาณห้าวินาที และผ่อนคลายลง ทำซ้ำห้าครั้ง
 
ม้วนไหล่
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อไหล่โดยค่อย ๆ หมุนไหล่ของคุณไปข้างหลังในลักษณะเป็นวงกลม ม้วนไหล่ของคุณห้าครั้งทั้งไปด้านหน้าและด้านหลัง
 
 
ก้มศีรษะ
เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอของคุณโดยเอียงศีรษะด้านข้างให้หูอยู่ใกล้กับไหล่จนคุณรู้สึกตึงกล้ามเนื้อ ทำซ้ำห้าครั้งในแต่ละด้าน ถัดไปให้ก้มศีรษะไปด้านหน้าและด้านหลังอีกห้ารอบ
 
นวด
เมื่อคุณรู้สึกว่านิ้วมือและข้อมือเริ่มปวดจากการพิมพ์ข้อความในโทรศัพท์มือถือ ให้คุณหยุดพิมพ์และนวดที่มือและนิ้วมือ
 
ยืดข้อมือขึ้น
เหยียดแขนของคุณไปด้านหน้าและเหยียดข้อมือของคุณขึ้นบนฟ้า ให้ใช้มือด้านตรงข้ามดึงปลายนิ้วมือขึ้นและเข้าหาตัวคุณเบาเบา จนคุณรู้สึกตึงบริเวณข้อมือ
 
ยืดข้อมือลง
เหยียดแขนของคุณไปด้านหน้าและเหยียดข้อมือของคุณขึ้นลงพื้น ให้ใช้มือด้านตรงข้ามดึงปลายนิ้วมือลงและเข้าหาตัวคุณเบาเบา จนคุณรู้สึกตึงบริเวณข้อมือ
 
 
 
หมั่นประเมินท่านั่งทำงาน  ดูโทรทัศน์ หรือก้มอ่านข้อความในโทรศัพท์ อย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้คอของคุณอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม   iPain ก็จะไม่มาเยือนแน่นอน
 
แหล่งข้อมูล
1. Mayo Clinic Health Letter Vol. 18. #3 March 2000.
2. Gerr, F., Marcus, M., Monteith, C. (2004) Epidemiology of musculoskeletal disorders among computer users: lesson learned from the role of posture and keyboard use, Journal of Electromyography and Kinesiology. 14:25-31
3. Dean Fishman. The Text Neck Institute. Accessed Online at textneck.com.
4. Jacque Wilson, (2012) Your smartphone is a pain in the neck. Accessed Online at CNN.com

ขอขอบคุณ

Author

ร.อ. นพ. พันเลิศ ปิยะราช

ระบาดวิทยาคลินิค, ระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ

11 บทความ

ที่ปรึกษา

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การใช้ยา : สิ่งที่ไม่ควรทำ

6 มิถุนายน 2556 1.715

ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นหลักกว้างๆ เพื่อเป็นข้อแนะนำเท่านั้น ท่านคงจะทราบข้อมูลและคำแนะนำจากแพทย์ผู้รักษาแล้ว

โรควัวบ้าเป็นอย่างไร

2 สิงหาคม 2556 3.709

โรควัวบ้า เป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นกับวัว สารที่เป็นสาเหตุของโรควัวบ้าสามารถติดต่อมายังคน และทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมในคน สาเหตุของการเกิดโรคนี้เป็นสารโปรตีนที่เรียกว่า พรีออน (prion) ที่ทำให้เกิดโรคสมองพรุนในสัตว์จำพวกแพะ แกะ

แอสไพริน...และภาวะเป็นพิษจาก Salicylates

6 มิถุนายน 2556 2.834

แอสไพรินเป็นยาในกลุ่ม Salicylates ซึ่งออกฤทธิ์ต้านการอักเสบ ลดไข้ แก้ปวด มีหลายรูปแบบทั้งชนิดรับประทาน ชนิดเม็ด แค็ปซูล และชนิดน้ำ และยังมีรูปแบบยาที่ใช้เฉพาะที่

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ