โพสต์ 28 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 3,449 Views

Sleep apnea

Sleep apnea

สำนักข่าว ABCNEWS รายงานผลการศึกษาวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร New England Journal of Medicine ฉบับล่าสุดที่ได้ทำการตรวจนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลอาชีพ 52 คนโดยทำการสุ่มจาก NFL จำนวน 8 ทีมทุกราย นำมาทดสอบ sleep study พบว่าร้อยละ 14 เป็นโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ (กรนหยุดหายใจ) และในกลุ่มนักกีฬา higher risk players เช่นผู้เล่นในตำแหน่ง linebackers หรือ defensive players พบว่าเป็นโรค sleep apnea มากถึงร้อยละ 34 หรือประมาณหนึ่งในสาม

Sleep apnea ถือเป็นโรคที่ร้ายแรงและบั่นทอนสุขภาพ เป็นเหมือนฆาตกรเงียบ silent killer พบว่าก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคเส้นเลือดหัวใจ และโรคเส้นเลือดสมองตัวเลขล่าสุดพบว่าคนอเมริกัน 18 ล้านคนเป็นโรคนี้จากสถิติของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ National Institutes of Health

Nate Hobgood-Chittick ดาวเด่นจากทีม Kansas City Chiefs ให้สัมภาษณ์ว่าเขาเองมีอาการของ sleep apnea ตั้งแต่เมื่อครั้งเล่นตำแหน่ง rookie เมื่อครั้งเล่นให้กับ New York Giants ในปี 1998 โดยมีตอนนั้นอาการเหนื่อยๆรู้สึกอ่อนเพลียไม่สดชื่นเมื่อตื่นนอนตอนเช้าช่วงเวลานั้นเขาต้องเพิ่มน้ำหนักอย่างมากเพื่อให้เกมศ์การแข่งขันฟุตบอลดียิ่งขึ้น เมื่อเข้านอนเสียงกรนดังมากขึ้นจนภรรยาทนไม่ไหวหลายครั้งที่ต้องนอนแยกห้องกัน วันหนึ่งเขาได้ยินคนพูดถึงโรค sleep apnea ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และคิดว่าเขาต้องเป็นโรคนี้แน่ๆจึงไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรับการบำบัดรักษาด้วยเครื่อง CPAP machine ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

Dr. Charles George จากมหาวิทยาลัย University of Western Ontario ผู้ทำการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ระบุว่าโรค sleep apnea มีผลทำให้ reaction time ของนักกีฬาลดลง 11% สำหรับแฟนๆกีฬาอเมริกันฟุตบอล ข่าวระบุว่าผู้เล่นหลายคนจากทีมดัง Chicago Bears, Jacksonville Jaguars, New England Patriots, New York Giants, Philadelphia Eagles, St. Louis Rams, Tennessee Titans และ Washington Redskins ล้วนร่วมมีส่วนอยู่ในการศึกษาครั้งนี้ทั้งสิ้น

Facts About Sleep Apnea

Jan. 23 — Sleep apnea is a breathing disorder characterized by brief interruptions of breathing during sleep.It has been estimated that as many as 18 million Americans suffer from it, though many more who have it might not be diagnosed yet. Four percent of middle-aged men and 2 percent of middle-aged women have sleep apnea along with excessive sleepiness during the daytime. Those most at risk are those who snore loudly, are overweight, or have high blood pressure, or have some physical abnormality of the nose, throat or other parts of the upper airway. It runs in some families, suggesting genetics may be a basis for it.

Because their normal sleep patters are disturbed, people with sleep apnea often feel drowsy during the day, and have trouble concentrating. It is estimated that up to 50 percent of sufferers have high blood pressure. Risk of heart attack and stroke may also increase for those with sleep apnea.

There are various tests to diagnose sleep apnea, including polysomnography, which measures a variety of body function during sleep and the multiple sleep latency test, which measures the speed of falling asleep during the day and an "electronic mustache," a device worn above the mouth during sleep.

Sleep apnea therepay is tailored to the individual patient based on their medical history and physical exam. The most common and effective treatment is nasal Continuous Positive Airway Pressure (CPAP), in which a patient wears a mask over the nose during sleep, preventing the airway from closing during sleep. There are also several surgical procedures used to increase the size of the airway, but none are completely successful, and all carry certain risks.

ภาพประกอบบทความ

Nate Hobgood-Chittick of the Kansas City Chiefs sleeps with a CPAP machine that treats sleep apnea by forcing extra air into the lungs. (ABCNEWS.com)

ขอขอบคุณ

Author

นพ. วรวุฒิ เจริญศิริ

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ

158 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

กระดูกขากรรไกร

27 กันยายน 2556 12.610

ช่องปากของมนุษย์มีโครงสร้างที่เป็นกระดูกล้อมรอบและรองรับอยู่ โครงสร้างกระดูกดังกล่าว คือ กระดูกขากรรไกรล่าง และกระดูกขากรรไกรบน

ลูกปัดเข้าจมูก (Foreign bodies in nose)

6 มิถุนายน 2556 12.576

สิ่งแปลกปลอมเข้าจมูก มักเกิดในเด็กเล็กๆ ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หยิบสิ่งของใกล้ตัวชิ้นเล็กๆ ยัดเข้าจมูก เช่นลูกปัด เมล็ดถั่ว ยางลบ เป็นต้น แต่เหตุการณ์สิ่งแปลกปลอมเข้าจมูกบางครั้งก็อาจเกิดกับผู้ใหญ่ได้เช่นกัน เช่น สำลักน้ำแล้วเศษดินเศษทรายเข้าจมูก

อาหารพร้อมปรุง

6 มิถุนายน 2556 3.013

ในปัจจุบันนี้มีอาหารพร้อมปรุงวางขายอยู่ทั่วไป ท่านสามารถหาซื้อได้ง่าย และมีให้เลือกซื้อหลายชนิด

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ