โพสต์ 28 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 5,337 Views

SARS [Severe Acute Respiratory Syndrome]

SARS [Severe Acute Respiratory Syndrome]

 Frequently Asked Questions about SARS [Severe Acute Respiratory Syndrome]

 

1. โรคนี้คืออะไร?

คำตอบ - เป็นโรคระบบทางเดินหายใจชนิดร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด และพบว่ามีรายงานการเกิดโรคนี้ในทวีบเอเชีย อเมริกาเหนือ และยุโรป (ชื่อของโรค severe หมายถึง รุนแรง; acute หมายถึง เฉียบพลัน; respiratory หมายถึง ระบบทางเดินหายใจ; syndrome หมายถึง กลุ่มอาการ)

2. อาการของโรคนี้เป็นอย่างไร?

คำตอบ - อาการเริ่มต้นด้วยไข้สูง หนาวสั่น เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวอย่างมาก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ต่อมาเริ่มมีอาการไอ ลักษณะเป็นไอแห้งๆและรุนแรง อาการต่างๆทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

3. สาเหตุของโรคนี้คืออะไร? เป็นโรคใหม่ใช่หรือไม่?

คำตอบ - ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของโรคนี้ที่ชัดเจน คณะแพทย์และนักวิจัยทั่วโลกกำลังพยายามค้นหาสาเหตุของโรคนี้ ข้อมูลในเบื้องต้นบ่งชี้ว่าน่าจะเกิดจากเชื้อไวรัสที่วงการแพทย์ยังไม่คุ้น เคย อาจเป็นไวรัสชนิดใหม่ อาจเป็นสายพันธุ์ใหม่ หรือเป็นไวรัสที่เกิดการกลายพันธุ์ รายงานการศึกษาทางห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาจากประเทศเยอรมันและฮ่องกง สันนิษฐานว่าเกิดจากไวรัสที่มีชื่อว่าพารามิกโซไวรัส paramyxovirus (อ่านว่า พา-รา-มิก-โซ-ไว-รัส)

4. พารามิกโซไวรัสคืออะไร?

คำตอบ - พารามิกโซไวรัส paramyxovirus เป็นไวรัสตระกูลหนึ่ง แบ่งง่ายๆ ออกเป็นสองพวก พวกแรกก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจในผู้ป่วยเด็กซึ่งรู้จักกันมานานแล้ว ได้แก่ โรคหัด measle คางทูม mumps และโรคครูป croup อีกพวกหนึ่งเป็นไวรัสที่เกิดการระบาดเมื่อหลายปีก่อนที่ประเทศมาเลเซีย ได้แก่ ไวรัสเฮนดรา Hendra virus และไวรัสนิพา Nipah virus ขณะนี้ปรากฎหลักฐานการตรวจพบเชื้อพารามิกโซไวรัส เป็นการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลกตรอน เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกและภายในช่องปากของผู้ป่วยบางราย ถือว่าเป็นหลักฐานทางห้องปฎิบัติการที่สำคัญที่สุดในขณะนี้ แม้ว่าอาจยังสรุปไม่ได้ว่าเชื้อนี้เป้นสาเหตุเนื่องจากพบไวรัสกลุ่มนี้ในภาย ในทางเดินหายใจส่วนบนโดยไม่ได้ก่อโรค อย่างไรก็ตามการตรวจชิ้นเนื้อปอดจะช่วยยืนยันหลักฐานการก่อโรคของไวรัสชนิด นี้ได้ดียิ่งขึ้น

5. รักษาได้หรือไม่?

คำตอบ - ขณะนี้ทางองค์การอนามัยโรคแนะนำให้รักษาด้วยยาต้านไวรัส เช่น oseltamivir หรือ ribavirin ร่วมกับการใช้ยาในกลุ่ม corticosteroids ผลการรักษายังต้องติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิด

6. ในกรณีที่ได้รับเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคนี้ จะปรากฎอาการเป็นโรคภายในเวลาเท่าใด?

คำตอบ - ระยะฟักตัวของโรคนี้ใช้เวลา 2 - 7 วัน อาจนานได้ถึง 10 วัน และอาการเริ่มแรกที่สำคัญที่สุดคือผู้ป่วยมีไข้สูง อุณหภูมิมากกว่า 38.0 องศาเซลเซียส

7. สามารถค้นหาข้อมูลตัวเลขทางสถิติเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคนี้ได้อย่างไร?

คำตอบ - ค้นหาได้ที่เว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก www.who.int/en ซึ่งทำการอัปเดททุกวัน โดยประกอบไปด้วยจำนวนผู้เป็นโรคทั้งหมด จำนวนผู้ติดเขื้อไวรัสต้นเหตุ และจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้และเสียชีวิต เป็นข้อมูลที่องค์การอนามัยโลกได้รับรายงานจากทุกประเทศในโลก

8. โรคนี้แพร่กระจายและติดต่อกันได้อย่างไร?

คำตอบ - ยังไม่ทราบแน่ชัด ในเบื้องต้นสันนิษฐานว่าติดต่อไปยังผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด เช่น บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคนี้ และสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วย เป็นต้น

9. ใครบ้างที่เสี่ยงต่อการติดโรคนี้?

คำตอบ - ในขณะนี้ถือว่าผู้ที่เสี่ยงต่อการติดโรคนี้คือบุคลากรทางการแพทย์และครอบครัวของผู้ป่วยที่ใกล้ชิดเท่านั้น

10. โรคนี้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือสงครามอาวุธชีวภาพหรือไม่?

คำตอบ - จากข้อมูลทางระบาดวิทยาที่มีอยู่ในปัจจุบัน สันนิษฐานว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกัน

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

สาเหตุของอาการหูอื้อหูตึง

28 สิงหาคม 2556 13.350

อาการหูอื้อ หูตึง หมายถึงการได้ยินไม่ชัด หรือสมรรถภาพการได้ยินลดลง เป็นอาการที่พบได้บ่อยและเป็นอาการนำที่สำคัญของการสูญเสียการได้ยิน โรคหรือความผิดปกติใด ๆก็ตามที่เกิดขึ้นตั้งแต่หูชั้นนอกไปจนถึงหูชั้นใน

การเต้นรำเพื่อสุขภาพ

17 กุมภาพันธ์ 2557 4.317

การเต้นรำถือเป็นกิจกรรมเพื่อสันทนาการอย่างหนึ่ง ซึ่งนอกจากให้ความสนุกสนานแล้วยังมีผลต่อสุขภาพร่างกายด้วย

โรคเชื้อราที่เท้า

25 กันยายน 2556 25.993

เท้าสำคัญกว่าที่คุณคิด เท้าเป็นอวัยวะต่ำสุดของร่างกาย คนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเท้ามากนัก ทั้งที่จริงแล้วเท้ามีหน้าที่สำคัญหลายประการ เช่น เวลาที่คุณยืนเท้าต้องทำหน้าที่รองรับน้ำหนักตัว สร้างความสมดุลย์ทั้งในขณะยืน เดินและวิ่ง เป็นต้น

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ