โพสต์ 7 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 25 พ.ค. 57 2,763 Views

QUIT LINE โทร.

QUIT LINE โทร.

1600 เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านสามารถโทรจากโทรศัพท์ตามบ้านหรือมือถือก็ได้ เป็นบริการทางโทรศัพท์เพื่อให้คำแนะนำและให้กำลังใจในการเลิกสูบบุหรี่ของมูลนิธิหมอชาวบ้าน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9-18 นาฬิกา ท่านสามารถสอบถามเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับพิษร้ายของบุหรี่ และวิธีปฏิบัติตนในการเลิกบุหรี่ โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญในการให้คำแนะนำ ส่วนนอกเหนือจากเวลานี้และช่วงวันหยุด จะเป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้นในการปฏิบัติตัว จากเสียงตอบอัตโนมัติ เป็นข้อ ๆ ดังนี้ คือ
 
1. หากท่านตัดสินใจที่จะเลิกสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด ให้ท่านหยุดสูบทันที พร้อมกับทิ้งอุปกรณ์การสูบทั้งหมด
2. หากท่านรู้สึกหงุดหงิดอยากสูบขึ้นมา ให้ดื่มน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้คั้นที่มีรสเปรี้ยว เช่น น้ำส้ม น้ำมะนาว น้ำฝรั่งจะช่วยชะล้างนิโคตินได้ดี
3. ควรงดสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นให้อยากสูบบุหรี่ เช่น ชา กาแฟ อาหารรสจัด และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
4. พยายามออกกำลังกายควบคู่ด้วยเพื่อช่วยให้ร่างกายฟื้นตัว

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศคืออะไร ?

15 กุมภาพันธ์ 2557 2.785

การสำรวจในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2542 ในชายไทยทั่วประเทศจำนวน 1,250 รายพบว่า มีชายไทยเป็นโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศร้อยละ 37.5 โดยมีอาการตั้งแต่น้อยๆ คือ ร่วมเพศไม่สำเร็จแค่บางครั้งจนถึงไม่สามารถที่จะร่วมเพศได้เลย

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

1 สิงหาคม 2556 11.423

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2552 มีรายงานพบว่าโรคไข้ปวดข้อยุงลายได้กระจายไปหลายอำเภอของจังหวัดภาคใต้ตอนล่างของไทย ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2552 มีรายงานพบว่าโรคไข้ปวดข้อยุงลายได้กระจายไปหลายอำเภอของจังหวัดภาคใต้ตอนล่างของไทย

ฝีที่มีสาเหตุจากฟัน

6 มิถุนายน 2556 14.041

อาการปวดฟันแบบตุบ ๆ หรือปวดเมื่อใช้ฟันนั้นกัดหรือเคี้ยวอาหาร ซึ่งเป็นอาการที่บ่งบอกได้ว่า คุณอาจเป็นฝีที่ฟันซี่นั้น ฝีของฟัน

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ